Goldmark Estates i nyhetene – om markedstilpasning  med kunnskap og forbindelser.  Goldmark Estates CEO Osman Oran har blitt intervjuet av avisen «Kibris». Avisen ble grunnlagt i 1989, allerede 6 år etter den Nord Kypriotiske Republikken TRNC ble dannet. Kibris, her ved internettutgaven Haberkibris.com er dermed den eldste og mest leste avisen på Nord Kypros.

Bildet er fra der artikkelen ligger i den økonomiske seksjonen på den åpne digitale utgaven. Temaet er hvordan Goldmark Estates sammen med utbyggeren har utformet en type korttids lån for deler av kjøpesummen med avdrag og gunstig rente for en spesiell kundegruppe. Det handler om å bruke sin kunnskap om markedet og styrken en har ved tett forbindelse med de lokale utbyggerne. Slik har det blitt skapt muligheter for et segment i markedet bestående av ressurssterke Tyrkiske kunder.

Goldmark Estates i nyhetene, poengterte Osman Oran om at eiendommer kjøpes i £ pund Sterling på den tyrkisk talende nordlige delen av Kypros. Dette er et viktig faktum for stabiliteten av eiendommens verdi og verdiøkning.  For dette tyrkiske kundesegmentet blir situasjonen krevende da dere nasjonale valuta den tyrkiske liren nå er på et historisk lavt nivå.  Dette vil normalt forandre seg over tid, ettersom landets økonomi og politikk vil utvikle seg. Med avtalen Mr. Osman og utbyggeren nå har forhandlet frem, har disse kundene allerede idag mulighet til investere og delta i den gradvise verdistigningen i det Nord Kypriotiske markedet. Denne verdistigningen har ligget på gjennomsnittlig 10-12%  hvert år.

For boliger som denne løsningen gjelder for.
For mer informasjon om Nord Kypros som ferie destinasjon.