KTEB Nord Kypros Eiendomsmegler forbund

Nord Kypros Eiendoms megler forbund KTEB

Nord Kypros eiendomsmegler forbund KTEB har Goldmark Estates ved CEO Osman Oran som  medlem. KTEB  er forkortelsen av North Cyprus Estate Agents Association, men da på Tyrkisk.

Det kan lønne seg å kjenne firmaet en skal kjøpe eiendom igjennom. Spesielt i et fremmed land.På Nord Kypros er det mer enn 900 eiendomsbedrifter eller privatpersoner som formidler / selger eiendom.

Dessverre er bare få av disse juridisk registrert på Nord Kypros.

I tillegg er enda færre medlemmer av den Tyrkisk-Kypriotiske eiendomsmegler foreningen. Det betyr at de ikke følger kravene til lokal forretningsførsel. Ei heller de lokale lovene for kjøp og salg av eiendom og skatteregler.

KTEB medlemskap stiller Kvalitets krav til forretnings førsel

Det er mange kvalitetskrav som er viktig, for å profesjonalisere bransjen, bla. eierform, registrering i det lokale skatte og avgiftsregister, opplæring, mange års lokal markeds kunnskap og erfaring, byggteknologisk kunnskap m.m.For å bli medlem må en oppfylle disse kravene. Alle disse faktorene er innført med henblikk på å kvalitetssikrere eiendomshandel på Nord Kypros. De som profitterer er selvsagt kundene, men også det Nord Kypriotiske samfunnet.

et bilde med navn på de som er medlem i eiendomsmeglerforbundet på Nord Kypros.

KTEB øker kunnskapsnivået i bransjen

KTEB  er akronymet for Kibris Türk Emlak Birligi. På norsk blir det Kypros Tyriske eiendomsmegler forbund. Eller det Nord Kypriotiske  Eiendomsmegler Forbund, som er betegnelsen vi bruker på norsk. 

Goldmark Estates er blant de lokale selskapene som er et medlem av den Kypriot Tyrkiske eiendomsmegler foreningen KTEB.  Det Nord Kypriotiske Meglerforbundet driver utstrakt kursing av sine medlemmer for å heve kunnskapsnivået.  Kunnskap og kvalitetssikring er viktig, med eiendomshandel er store verdier involvert. 

I Norge er FeriehusMiddelhavet de eneste agentene som formidler via et lokalt drevet eiendomsmegler firma med medlemskap i  KTEB. Seriøsitet, kunnskap, god forretningsførsel og kontinuitet med et lokalt mannskap på  lokalkontorene er en trygghet. 

Forsikring til medlemmene

FeriehusMiddelhavet ved Goldmark Estates tilbyr som eneste norske agent veiledning/bistand med et registrert medlem av Kypriot Tyrkiske Eiendomsmegler forbundet. Dette medlemskapet er viktig for oss.  Som medlem i den lokale eiendomsmeglerforeningen er kundene og eiendomstransaksjonen forsikret.

Dermed er alle våre kunder forsikret for inntil € 100.000. Dette gjelder for feil, eller tap relatert til forretningsfeil.  Spør selskapet du har vært i kontakt med når det gjelder kjøp av eiendom, om de er medlem.

Goldmark Estates to grunnleggere

Grunnlegger og CEO av Goldmark Estates  er Erman Esentuna og Osman Oran. Begge med Master of Tourism fra Girne American University, og fungerer både som daglig ledere og eiendomsmeglere.

På bildet står de med hver sin pris utdelt på Property awards North Cyprus 2019. Goldmark Estates ble av bransjen kåret til beste eiendomsmegler og beste serviceteam.