Nord Kypros eiendom kjøpsprosess

Viktig å tenke over ved kjøp av eiendom

Eiendom i Norge eller  en Nord Kypros eiendom, kjøper de fleste av oss ikke så ofte at handlingen automatiseres.

Det er mye ny info å finne, forskjellige faktorer å tenke igjennom og vurdere, samt usikkerhetsmomenter å ta avgjørelser på. Når dette er gjort og selve prosessen er i gang, er det greit å vite litt om de forskjellige stegene i selve kjøpsprosessen.

Gjøre deg kjent i markedet

De fleste start er oftest med å skaffe deg en oversikt over markedet på Nord Kypros og finner ut hva som er tilgjengelig i henhold til dine ønsker og ditt budsjett.

Etter du har den informasjonen du trenger, så er neste steg å se boliger, som passer dine behov og ønsker.  Det er en jobb som må gjøres for å finne en bolig som tilfredsstiller din krav, slik at du kan bestemme deg for en spesiell bolig du ønsker å kjøpe.

Da er du klar for det neste og avgjørende steget. Du er i gang med den viktige  formelle prosessen som er en del av prosessen når en kjøper en eiendom ved Middelhavet.

Depositum ved kjøp av Nord Kypros eiendom

Det er normalt å betale utbygger eller selger av eiendommen, et ikke refunderbart depositum på £2-4000. Denne summen går av på restbetaling på den avtalte kjøpesummen.

Etter innbetalingen av reservasjons depositumet trekkes boligen fra markedet og vil ikke vises for andre potensielle kjøpere. Skulle du ombestemme deg, vil du ikke få summen betalt tilbake. Depositumet betales direkte, eller gjennom advokaten.

Eiendommer på Nord Kypros markedsføres vanligvis av flere meglere og agenter, ved å betale et depositum så fjernes eiendommen fra alle salgskanaler.

Velge en advokat

Neste skritt er å oppnevne en uavhengig advokat, som vil representere deg gjennom hele prosessen. Hun eller han vil foreta alle nødvendige juridiske tiltak, som kreves for å sikre ditt kjøp. Mange ser fordelen av å få satt opp en advokat fullmakt kalt «power of attorney» under sin visningsreise. Da kan vedkommende advokat handle i ditt fravær. 

Et eksempel er om du reserver en bolig, men ønsker å reise hjem for å gjennomgå en finansieringsplan. Med en «power of attorney» slipper du å reise tilbake ens ærend for kun å signere kontrakten.

Vi favoriserer ingen advokater.  Goldmark Estates og FeriehusMiddelhavet har har en oversikt over de advokatene vi har benyttet tidligere, som har utført sitt arbeid for våre kunder med høy kvalitet.

Noen kunder ønsker å bruke sin norske advokat. Dette er ingen god løsning.  Hvert land har sitt eget lovverk som advokatfullmektigene arbeider og utformer dokumentene utenifra. Slik vil det være når en kjøper  Nord Kypros eiendom også.

På Nord Kypros gjelder de lokale lover og forskrifter. Dette er det kun de lokale advokatene, som har full kjennskap til.

Kjøpskontrakt

Når salgsvilkårene er avtalt, må du sikre at alle kostnader og detaljer forbundet med overdragelsen, er skissert i kontrakten. Det er det samme ved kjøp av  Nord Kypros eiendom som andre steder.

Det være seg størrelse på depositum, avbetalingsplan og tidspunkt for overdragelse. Det er alltid best med en skriftlig oversikt over alt som skal følge eiendommen f.eks. møbler m.m.

I de tilfeller hvor en kjøper boliger som under oppføring, anbefaler vi å lage en fremdriftsplan og avtal tidspunkt for ferdigstillelse. Husk også å få med i avtalen, hva som vil skje ved eventuelle forsinkelser.

Vi vil støtte deg i hele denne prosessen og sørge for at du oppnår den beste prisen. Det er viktig at kontrakten og alle spesifikasjoner dekker hva man har kommet til enighet, om når avgjørelsen om kjøp ble tatt.

Kontroll av opplysninger

Advokaten din vil samtidig undersøke i Landregisteret for å kontrollere rettmessig eier av eiendommens skjøte og om det finnes heftelser på eiendommen.

Advokaten vil samtidig få dokumenter som bekrefter eiendommens størrelse, samt andre relevante opplysninger i forhold til tidligere eierskap.

Image by Free-Photos from Pixabay

Signering av kontrakt

Normalt så tar det 14 dager før kontrakten, samt alle juridiske vedlegg er ferdig for signering. Ved kontraktsinngåelse er det vanlig å betale et større innskudd til selger, normalt 30-40 % av kjøpesummen, resterende nedbetales etter avtale med utbygger. Det varierer hvordan dette gjøres. Det vanligste er rentefrie avdrag frem til boligen er ferdig for overlevering, men noen tilbyr også rentefrihet etter overlevering, eller tilbyr et lån med renter via en lokal bank osv. 

Ved kjøp av brukt bolig må man som regel betale hele beløpet med en gang.  (nyoppført eller brukt).

I et slikt tilfelle kan andre betalings løsninger avtales. Våre kolleger på Nord Kypros vil alltid forsøke å forhandle frem den betalings løsningen, som er til det beste for våre kunder.

Registrering som juridisk av eier av kontrakten på Nord Kypros eiendom

Når kontrakten er signert vil den innen 21 dager registreres i Landregisteret (Land Registry – TAPU) som et bevis på dine juridiske eierinteresser. Advokaten sender samtidig en søknad til de Nord Kypriotiske myndigheter for å godkjenne deg som kjøper. Man registreres som kjøper på skattekontoret og Notarius Publicus stempler alle dokumenter og vedlegg slik at de er offisielle.

Du er nå sikret mot at selger kan ta opp lån på eiendommen du har kjøpt, eller at han kan selge den videre.

Gebyret for denne tjenesten er 0,5 % av kontraktssummen. Vær obs på at ferdigstillingsdato, som avtales for nøkkeloverlevering, ofte gjelder fra denne datoen. Det står da beskrevet i kontrakten.

Vandelsattest

I forbindelse med kjøpet vil Advokaten din ha behov for en vandelsattest (på engelsk) fra din lokale politimyndighet, her kan du søke om politiattest (vandelsattest).

I tillegg kreves det dokumentasjon på din boligadresse i Norge (dette kan være kopi av strømregning, eller annen offentlig regning hvor ditt navn og din adresse fremkommer). Dette er papirer det kan være lurt å ha med ned på forhånd.

Advokaten vil kreve originaler av disse dokumentene. Eventuelt må dokumentene ettersendes pr. DHL kurier o.l.

Skjøte ved kjøp av Nord Kypros eiendom

Advokaten søker så om å få skjøtet på eiendommen overført til kjøper. Dette er en prosess som normalt tar fra 6-12 måneder, men du kan selvfølgelig benytte eiendommen i tiden frem til du mottar skjøtet.

Omkostninger

Husk at når du skal kjøpe ditt ferieparadis på Nord Kypros så må du ta høyde for skatter og avgifter som tilkommer i tillegg til selve kjøpesummen.

Avgiftene i Middelhavslandene er høyere enn i Norge. 

Les mer om omkostninger under vår spørsmål og svar seksjon.

Det er viktig bemerke at de fleste eiendommer på Nord Kypros opererer med priser i Engelske Pund. Det er fordelaktig da det er en stabil valuta.

Det betyr at det kan være en fordel  å vurdere eventuelle valutasvingninger om innbetalingen strekker seg over en lengre periode.

Immovable Property Commission

Alle tomter, boliger  og annen fast eiendom både på nordsiden og sørsiden av Kypros er registrert i Landregisteret.  Ved kjøp av feriehus på Kypros så er det ingen grunn til å bekymre seg mer en i andre land.  Skulle det viser seg at en person fra Sør Kypros kan dokumentere at han eier eiendommen så vil de gjennom domstolen “Immovable Property Commission” kunne kreve oppgjør direkte fra den Tyrkiske stat. 

Dette blir innvilget, uten at den nye kjøper av eiendommen blir skadelidende. Per. april 2020 har ca 4 milliarder Nok blitt utbetalt i erstatning. Problemstillingen gjelder mest for eldre bygninger fra før -74, noe som er lite aktuelle for skandinaviske kunder.

De eiendommene vi formidler er trygge å kjøpe, med tanke på tidligere og fremtidig eiendomsrett.  Nybygg eller boliger av nyere dato, har ikke denne problematikken. 

Har du spørsmål hjelper vi gjerne med å besvare disse og med å oppklare uklarheter.  I tillegg kan du  lese mer om denne statlige erstatningsordningen her på  Immovable Property Commission

Utvalgte boliger fra Goldmark Estates

"Best real estate agency" Nord Kypros 2019
tilbyr FeriehusMiddelhavet det bredeste utvalget til det
Skandinaviske markedet

error: Content is protected !!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!