Eiendom på Nord Kypros. Kjøpsprosess

Eiendom i Norge eller Nord Kypros eiendom kjøpes ikke så ofte at handlingen automatiseres. Det er mye ny info å finne, forskjellige faktorer å tenke igjennom og vurdere, samt usikkerhetsmomenter å ta avgjørelser på. Når dette er gjort og selve prosessen er igang, er det greit å vite litt om de forskjellige stegene i selve kjøpsprosessen.

Gjør deg kjent i markedet

Du begynner med å skaffe deg en oversikt over markedet på Nord Kypros og finner ut hva som er tilgjengelig i henhold til dine ønsker og ditt budsjett. Etter du har den informasjonen du trenger, så er neste steg å se boliger, som passer dine behov og ønsker.  Finner du en bolig som tilfredsstiller din krav og bestemmer deg for en spesiell bolig du ønsker å kjøpe. Da er du klar for det neste og avgjørende steget. Du er igang med den viktige  formelle prosessen som er en del av prosessen når en kjøper en eiendom ved Middelhavet.

Depositum ved kjøp av Nord Kypros eiendom 

Det er normalt å betale utbygger eller selger av eiendommen, et ikke refunderbart depositum på £2000. Denne summen går av på restbetaling på den avtalte kjøpesummen. Skulle du ombestemme deg, vil du ikke få summen betalt tilbake. Depositumet betales direkte, eller gjennom advokaten. Dette depositumet sikrer at eiendommen ikke kan reserveres av andre potensielle kjøpere. Eiendommer på Nord-Kypros markedsføres vanligvis av flere meglere og agenter, og ved å betale et depositum så fjernes eiendommen fra alle salgskanaler.

Finne en advokat

Neste skritt er å oppnevne en uavhengig advokat, som vil representere deg gjennom hele prosessen. Hun eller han vil foreta alle nødvendige juridiske tiltak, som kreves for å sikre ditt kjøp. Mange ser fordelen av å få satt opp en advokat fullmakt kalt “power of attorney” under sin visningsreise. Da kan vedkommende advokat handle i ditt fravær.  Et eksempel er om du reserver en bolig, men ønsker å reise hjem for å gjennomgå en finansieringsplan. Med en “power of attorney” slipper du å reise tilbake ens ærend for kun å signere kontrakten.

Vi favoriserer ingen advokater.  Goldmark Estates og FeriehusMiddelhavet har har en oversikt over de advokatene vi har benyttet tidligere, som har utført sitt arbeid for våre kunder med høy kvalitet. Noen kunder ønsker å bruke sin norske advokat. Dette er ingen god løsning.  Hvert land har sitt eget lovverk som advokatfullmektigene arbeider og utformer dokumentene utifra. Slik vil det være når en kjøper  Nord Kypros eiendom også. På Nord Kypros gjelder de lokale lover og forskrifter. Dette er det kun de lokale advokatene som har full kjennskap til.

Kjøpskontrakt

Når salgsvilkårene er avtalt, må du sikre at alle kostnader og detaljer forbundet med overdragelse er skissert i kontrakten. Det er det samme ved kjøp av  Nord Kypros eiendom som andre steder. Det være seg størrelse på depositum, avbetalingsplan og tidspunkt for overdragelse. Det er alltid best med en skriftlig oversikt over alt som skal følge eiendommen f.eks. møbler m.m. I de tilfeller hvor en kjøper boliger som under oppføring, anbefaler vi å lage en fremdriftsplan og avtal tidspunkt for ferdigstillelse. Husk også å få med i avtalen, hva som vil skje ved eventuelle forsinkelser. Vi vil støtte deg i hele denne prosessen og sørge for at du oppnår den beste prisen. Det er viktig at kontrakten og alle spesifikasjoner dekker hva man har kommet til enighet, om når avgjørelsen om kjøp ble tatt.

Sea Magic Park nord kypros omkranser et svømmebasseng. Du finner en poolbar og beplantet hageanlegg, men sjøen rett bak og Kyreniafjellene i bakgrunnen.

Kontroll av opplysninger om eiendommen

Advokaten din vil samtidig undersøke i Landregisteret for å kontrollere rettmessig eier av eiendommens skjøte og om det finnes heftelser på eiendommen. Advokaten vil samtidig få dokumenter som bekrefter eiendommens størrelse, samt andre relevante opplysninger i forhold til tidligere eierskap.

Signering av kontrakt

Normalt så tar det 14 dager før kontrakten, samt alle juridiske vedlegg er ferdig for signering. Ved kontraktsinngåelse er det vanlig å betale et større innskudd til selger, normalt 15-20% av kjøpesummen, med mindre man kjøper en allerede eksisterende eiendom (nyoppført eller brukt). I et slikt tilfelle kan andre betalings løsninger avtales. Våre kolleger på Nord Kypros vil alltid forsøke å forhandle frem den betalings løsningen, som er til det beste for våre kunder.

Registrering som juridisk av eier av kontrakten på Nord Kypros eiendom

Når kontrakten er signert vil den innen 21 dager registreres i Landregisteret (Land Registry – TAPU) som et bevis på dine juridiske eierinteresser. Advokaten sender samtidig en søknad til de Nord Kypriotiske myndigheter for å godkjenne deg som kjøper. Man registreres som kjøper på skattekontoret og Notarius Publicus stempler alle dokumenter og vedlegg slik at de er offisielle. Du er nå sikret mot at selger kan ta opp lån på eiendommen du har kjøpt, eller at han kan selge den videre. Gebyret for denne tjenesten er 0,5 % av kontraktssummen. Vær obs på at ferdigstillingdato, som avtales for nøkkeloverlevering, ofte gjelder ofte fra denne datoen. Det står da står beskrevet i kontrakten.

Vandelsattest

I forbindelse med kjøpet vil Advokaten din ha behov for en vandelsattest (på engelsk) fra din lokale politimyndighet, her kan du søke om politiattest (vandelsattest). I tillegg kreves det dokumentasjon på din boligadresse i Norge (dette kan være kopi av strømregning, eller annen offentlig regning hvor ditt navn og din adresse fremkommer). Dette er papirer det kan være lurt å ha med ned på forhånd. Advokaten vil kreve originaler av disse dokumentene. Eventuelt må dokumentene ettersendes pr. post.

Skjøte ved kjøp av Nord Kypros  eiendom

Advokaten søker så om å få skjøtet på eiendommen overført til kjøper. Dette er en prosess som normalt tar fra 6-12 måneder, men du kan selvfølgelig benytte eiendommen i tiden frem til du mottar skjøtet.

Omkostninger

Husk at når du skal kjøpe ditt ferieparadis på Nord Kypros så må du ta høyde for skatter og avgifter som tilkommer i tillegg til selve kjøpesummen. Avgiftene er høyere en i Norge, men på Nord Kypros prosentsatsene er blant de aller laveste i Middelhavs området. Vi pleier å si at legger en til 10 % på kjøpsprisen så har ca. summen for alle tillegg. Det varierer noe, og splittet opp blir det oftest slik:

  • Ved kjøp av ny bolig må du beregne ca. 8,5% av kjøpsprisen for å dekke alt av ekstra omkostninger. I tillegg kommer kostnader til advokat, ca. £1500 – 2000. Kostnader for tilkobling for vann og strøm varierer mellom kommunene, fra £ 1000 til £ 2500.
  • Ved kjøp av brukt bolig må du beregne ca. 3,5% av kjøpsprisen for å dekke alt av ekstra omkostninger. I tillegg kommer kostnader til advokat, ca. £1500 – 2000.
    Dette forutsetter at VAT ( moms) på 5% er betalt.

Det er viktig bemerke at de fleste eiendommer på Nord Kypros opererer med priser i Engelske Pund. Det er fordelaktig da det er en stabil valuta. Men det betyr også at du bør vurdere eventuelle valutasvingninger om innbetalingen strekker seg over en lengre periode.

Immovable Property Commission

Alle tomter, boliger og alle typer for fast eiendom både på nordsiden og sørsiden av Kypros er registrert i Landregisteret.  Ved kjøp av feriehus på Kypros så er det ingen grunn til å bekymre seg mer en i andre land.  Gresk Kypriotene kan kreve å få igjen eiendom beliggende nord for “green line”, dvs i den tyrkisk kypriotiske republikken. Det de fleste ikke er klar over er at det er også slik vice versa. Eiendommens retten må dokumenteres skriftlig ved utskrift fra Landregisteret. Skulle det viser seg at en person fra Sør Kypros kan dokumentere at han eier eiendommen så vil de gjennom domstolen “Immovable Property Commission” kunne kreve oppgjør direkte fra den Tyrkiske stat.  Dette blir innvilget, uten at den nye kjøper av eiendommen blir skadelidende. Per. april 2020 har ca 4 milliarder Nok blitt utbetalt i erstatning.
Problemstillingen gjelder mest for eldre bygninger fra før -74, noe som er lite aktuelle for skandinaviske kunder. De eiendommene vi formidler er helt trygge å kjøpe, med tanke på tidligere og fremtidig eiendomsrett.  Nybygg eller boliger av nyere dato, har ikke denne problematikken. Les mer her

Har du spørsmål hjelper vi gjerne med å besvare disse og med å oppklare uklarheter.  I tillegg kan du  lese mer om denne statlige erstatningsordningen her på  Immovable Property Commission

Blue townhouses Sun Valley Cyprus Pine Valley hvite hus ved svømmebasseng.

error: Content is protected !!