Langtidsleie til studenter - stort behov

Langtids utleie til studenter øker

Langtids utleie til studenter er ikke det første en tenker på  når det gjelder Kypros. Da kommer det muligens som en overraskelse, at det er et stort markedet for studentboliger på Nord Kypros.

Visste du at:

  1.  2019/20 semesteret var mer en 100 000 studenter på Nord Kypros.
  2. Det er en underkapasitet i tilbudet av små studentboliger.
  3. Denne underkapasiteten er økende.

Det Tyrkisk Kypriotiske utdanningssystemet praktiserer likestilling mellom sosiale lag, kjønn, lokale eller individuelle forskjeller. Det er TRNC dvs. The Turkish Republic of Northern Cyprus utdannings- og kulturdepartement, som holder oppsyn med alle skoler.

Fra før-, grunn-, og videregående skole til høyere utdanningsnivå følges en styringsmodell basert på «livslang utdanning». Se mer på TRNC utdannings departementets  webside.

Utdannings sektoren - en viktig næring

Utdanning i Nord Kypros er obligatorisk i 15 år. Skoler for voksenopplæring eksisterer for individer med en annen oppvekstbakgrunn.

Disse skolene kommer i tillegg til statlige og private skoler og universiteter. Statlige områdereguleringer viser at tallet på studenter vil, i løpet av det neste tiår, dobles.

Et lite samfunn på Middelhavets 3.største øy, har av praktiske årsaker lite industri å leve av. I tillegg har den internasjonale handelsboikotten av 1974, har gjort handel direkte med utlandet umulig. Utdanningssektoren er av den grunn en viktig næring, med positive ringvirkninger.

Avgangstudenter fra Girne American Universitet

Stort behov for leiligheter til langtidsleie

I Trondheim bor det over 180 000 innbyggere. I tillegg har byens universiteter ca. 33 000 studenter, som setter sitt positive preg på byen.

På Nord Kypros sies det nå å være til sammen ca. 350 000 passholdere. Antall studenter er pr. 2019 på drøye  100 000.

For studenter som  studere på Nord Kypros  er det lett å tilpasse seg. Årsaken er trolig en åpen og inkluderende kultur og sammen med behagelige klimaforhold. Kostnader for undervisning, bolig og andre levekostnader er blant de laveste i Europa.

Den nordlige delen av Kypros, regnes som et av verdens tryggeste steder. Det er å anta at trygghet er en viktig faktor for foreldrene.

Studio Leilighet Famagusta University ligger i nærheten med store vinduer med stor seng, kjøkkeninnredning etc.

100 000 utenlandske studenter pr. 2019

Høyskoler og universiteter er viktige faktorer for de som vil investere på Nord Kypros. De drøye 100.000 lokale og utenlandske studentene som oppholder seg i semesteret på øya vil øke. 

Områdereguleringer for alle de største byene tilsier, at det tallet vil øke kraftig det nærmeste 10-året. Det er snakk om at en vil nærme seg 180 000 studenter. Allerede i 2020 er det stor manko på leieenheter i de største universitetsbyene.   

Langtids utleie til studenter gjelder ungdom som tar bachelor-, Master-  og doktorgradsstudium på 1 av de 10 godkjente universiteter. I tillegg kommer ansatte på undervisningsinstitusjonene. 

Universitetene er akseptert av Rådet for høyere utdanning (YOK) og tilbyr utdanning etter internasjonale utdannings standarder.

En flittig student ved Pc og med notatbok.

Studenter fra mer enn 65 land

Studenter fra 68 forskjellige land ønskes velkommen når det er immatrikulering på Universitetene på Nord Kypros. De lokale ungdommene tar alle høyere utdanning.

Av de utenlandske kommer de fleste studentene fra Tyrkia. Etter Tyrkia sender landene i Midtøsten som Jordan, Palestina, Iran og afrikanske land som Nigeria og Kamerun mange studenter.

Dette øker etterspørselen etter boliger til langtids utleie til studenter. Den internasjonale og multikulturelle atmosfæren på utdanningsinstitusjonene, gir studentene en stor mulighet for å utvikle kjennskap og knytte bånd mellom forskjellige land og kulturer.

Med Langtids utleie til studenter følger tilbud som hamburger og fries i Famagusta fra enetablert amerikansk kjede.

Nord Kypros med 5 universiteter som er IAU medlem

På Nord Kypros er 5 av universitetene medlem av IAU International Association of Universities. Til sammenlikning er det fra Norge 4 universiteter og fra den gresktalende delen 2 av universitetene.

De norske medlemmene er universitetene i Oslo, Bergen og Ås, med tillegg av Høyskolen på Vestlandet. 

IAU har UNESCO, Verdensbanken, EUparliamentet, OECD og FN`s organisasjon mot kriminalitet og narkotika som partnere.  

IAU International Association of Universities  omtaler seg selv som «The Global Voice of Higher Education». Organisasjonens visjon er å være en internasjonale samarbeidsorganisasjonen som jobber for kvalitet.

Økning i etterspørselen etter privatskoler

I de senere årene har det vært en økning i etterspørselen etter privatskoler. Skoler som tilbyr fremmedspråklig utdanning på grunnskolenivå. Spesielt gjelder dette familier fra Tyrkia, som er opptatt av utdanningssystemet og barnas fremtidsutsikter.

En har sett familier som har flyttet Nord Kypros, hvor de betaler halvparten av prisen på privatskoler sammenliknet med i Tyrkia.

Som et resultat kan barna vokse opp i et fredelig og sikkert miljø på Nord Kypros og gå ut av grunnskolen med engelsk kunnskaper baserte Cambridge standarder. 

Studio Leilighet Famagusta University ligger i nærheten med store vinduer med stor seng, kjøkkeninnredning etc.

Universitetenes viktige samfunnsbidrag

Utdanningsinstitusjonene har blitt en livsnerve i det Nord Kypriotiske samfunnet og økonomien. Behovet for boliger til langstids-utleie til ansatte og studenter, er derfor stort og økende.

Bidraget til økonomien fra utenlandske studenter på Nord Kypros er betydelig. Boliger, mat- og  div. husholdnings-, og klesbutikker samt fornøyelsestilbudet, øker i omfang rundt universitetene.

Oversatt til norsk fra Source:  TRNC Public Information Office og Artikkel skrevet av  Osman Oran, Master of Tourism fra Girne American University, CEO for Goldmark Estates.

Studentbyen Famagusta Nord Kypros

Meld deg på Nyhetsbrev

All rights reserved © Copyright 2015 – 2024 FeriehusMiddelhavet AS.